top of page
bakgrund mariefred.jpeg

Vårt erbjudande

I 20 år har vi hjälpt organisationer att bli mer framgångsrika. Brandcentric hjälper dig hitta kraften i ditt varumärke och den röda tråden i din kommunikation och kreativitet. Varumärket i centrum för affärsutvecklingen, Brandcentric.

Research

validerade insikter

Med grund i den senaste varumärkesforskningen hjälper vi dig till insikter om marknad, kunder, omvärld och internkultur. Insikter som kan användas för att utveckla effektivt erbjudande, särskiljande kommunikation och ett starkare varumärke. 

Ledningsstöd

varumärket som drivkraft

Vi erbjuder ledningsstöd från analys, strategi till genomförande och uppföljning. Ibland är vi med hela vägen, andra gånger handlar det om enstaka projekt eller workshops. Alltid med era affärsmål i fokus. 

Anchor 1 keativitet

Uttryckt identitet

kreativitet i aktion

Vi säkerställer att din strategi och dina planer förverkligas i form, färg, text, bild, film och ljud. Digitalt eller i traditionell reklam håller vi ihop den röda tråden. 

Hållbarhet &
kommunikation

Nya lagar och förordningar när det gäller hållbarhet påverkar kommunikationen och varumärket. Vi hjälper dig reda ut vad som krävs och hur du kan stärka din kommunikationen ur ett hållbarhetsperspektiv.

bottom of page